Project: Stichting Bezin in Limburg

In opdracht van de Stichting Bezin in Limburg heeft MarketingCirkel Limburg een serie van drie workshops voor aanbieders van bezinningstoerisme uitgevoerd. De workshops hadden als doel de deelnemers te ondersteunen bij het zelfstandig opstellen van een marketing- en communicatieplan voor hun eigen bedrijf of dienstenaanbod. 

De deelnemers waren unaniem positief in hun oordeel over de kwaliteit van de workshops. Als belangrijkste voordeel vonden zij, dat ze geïnspireerd werden om eens met een meer commerciële bril naar hun marktbewerking te kijken, zonder tekort te doen aan het bezinnende karakter van hun business. MarketingCirkel Limburg is inmiddels goed ingevoerd in de "bezinningsindustrie". Eerder werd bijvoorbeeld al het Missiehuis in Steyl ondersteund bij het zoeken naar product-/marktcombinaties die nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren.